046 302 00 16
info@lebe.nl
verbindt mens & ruimte

Lebe Business centers

Lebe Business Centers is marktleider in de bedrijfshuisvestingsmarkt in Limburg en wil dit ook blijven. Door het voortdurend beheren en aanbieden van een productportfolio dat optimaal is afgestemd op de wensen van de markt. Lebe Business Centers streeft naar maximale klanttevredenheid en is een transparante organisatie, die door de professionaliteit van de medewerkers en het stellen van heldere en meetbare doelen haar continuïteit waarborgt.

Onze missie

De primaire functie van Lebe Business Centers is het faciliteren van nieuwe bedrijvigheid (starters) en bestaande bedrijvigheid (doorstarters) door het aanbieden van toegesneden kleinschalige, laagdrempelige huisvesting en daaraan gerelateerde dienstverlening in Limburg/Z-O-Nederland en de Euregio. Zij voorziet daarmee in een behoefte in het kader van voorwaardenscheppend sociaal economisch infrastructuurbeleid in de provincie Limburg.

 
Onderdeel van de Lebe Group