Verhuur en huurdersadvies

Voor alle zaken in relatie tot huur en verhuur van (commercieel) vastgoed kunt u bij ons terecht, middels een participatie in H&P international real estate hebben we op dit gebied alle knowhow in huis voor het juiste vastgoed beheer.

Weinig huurders hebben voldoende knowhow op het gebied van het aanhuren van passende huisvesting voor hun organisatie. Tevens kennen veelal internationaal opererende organisaties de verschillen in de huurwetgevingen in de verschillende landen niet. Daardoor lopen ze het risico, niet alle valkuilen te ontdekken waardoor hoge kosten kunnen ontstaan.

Hiervoor bieden wij deskundige ondersteuning , waarbij we heel gedetailleerd kijken naar de ruimtebehoefte en mogelijkheden en wensen van de huurder.

1645

huurders

525000

m² in beheer

488

Kantoren

84

bedrijfshallen

302

woonruimtes

Bemiddeling

Door de jarenlang opgebouwde en onderhouden internationale contacten op alle terreinen van het vastgoed en het dientengevolge uitgebreide relatienetwerk is Lebe Group geen onbekende bij internationale partijen welke vastgoed ontwikkelen en/of kopen of verkopen.

Lebe Group is derhalve in staat kwalitatief vastgoed als potentiële belegging middels een zoekopdracht uit de markt te halen en vervolgens als beleggingsobject aan te bieden aan vastgoedbeleggers.

Advies & begeleiding

Lebe Group kan U helpen met :

  • Het verzamelen en catalogiseren van objectgegevens.
  • Het inschatten van de beleggingswaarde.Het ontwikkelen van een aan- of verkoopstrategie.
  • Het uitvoeren van een marktonderzoek.
  • Het verzamelen van financiële informatie van de huurder(s) van een object.
  • De coördinatie van een due dilligence onderzoek.
  • Het inrichten van een digitale dataroom.
  • De coördinatie en volledige afwikkeling van een koop-verkoopovereenkomst.

Asset- & propertymanagement

Wij bieden u flexibele en passende oplossingen voor het asset- en propertymanagement van vastgoed. Hierbij staat vanzelfsprekend de kwaliteit van het management gericht op optimalisatie van de rendementen van de beleggingen voorop.

We kunnen het volledige management en beheer van het object overeenkomstig het standaard ROZ-Model leveren, maar ook een op uw persoonlijke wens toegesneden gedeelte hiervan. – In Duitsland werken we met een vergelijkbaar model.

Onze beheeractiviteiten worden volledig afgestemd op uw wensen, hetgeen ook geldt voor de periodieke rapportages omtrent voortgang, budget en budgetbewaking alsmede behaald beleggingsresultaat. Aangezien onze vakkundige medewerkers drietalig zijn, kunnen wij naast in de Nederlandse taal ook rapporteren in het Duits of Engels. Wij handelen snel, accuraat en zorgvuldig, leveren meer en betere prestaties en bewaken daarbij uw belangen altijd optimaal.
Naast het goede contact met uw huurders, zorgen wij er vooral voor, dat deze hun contractuele verplichtingen op tijd nakomen.
Uw vastgoedbeleggingen zijn bij ons in goede handen. Of dit nu het beheer van woningbeleggingen, kantoorpanden, winkels, winkelcentra of logistieke beleggingen betreft, wij hebben ervaring in het asset- en propertymanagement van al deze verschillende soorten vastgoed en zijn in staat om maatwerk te leveren.

H&P International Real Estate B.V.  heeft ca. 550.000 m2 aan vastgoed in beheer in o.a. Nederland en Duitsland.

 

Bij ons krijgt u meer waar(de) voor uw geld.

Wij bieden u strategisch advies voor uw vastgoedportefeuille. Via portefeuillestrategieën, risicoanalyses en (due diligence) onderzoek adviseren we u wat de beste keuzes zijn voor uw vastgoed. Waar liggen de kansen en bedreigingen? Welke panden bieden veel potentie voor de toekomst? In welke panden is het verstandig of noodzakelijk om te investeren? Hoe kunnen we de bezettingsgraad optimaliseren?

Samengevat: hoe maximaliseren we de functionele en financiële performance van uw portfolio?

“foto’s van enkele panden uit de beheerportefeuille:”